Rizikové kácení - Extrémní dřevorubci - Žvátora Karel

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby
 
 

Rizikové kácení

 

Provádíme postupné kácení stromů stromolezeckou technikou. Místem naší působnosti je především Prostějovsko a okolí, dále Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj .

Rizikové kácení zahrnuje práce v místech, kde hrozí poškození majetku. Tedy v blízkosti budov, plotů, zdí apod. Strom tak obvykle není možné pokácet najednou. Zde nastupují dvě možnosti: pokácet strom pomocí plošiny, nebo stromolezeckou technikou. Práce z plošiny je rychlejší, ale není vždy finančně výhodná, často není ani možná (není přístupová cesta) nebo se nelze dostat plošinou k potřebnému místu (zpravidla uvnitř koruny). Alternativou je kácení stromolezeckou technikou.

Vzhledem ke specifickým rizikům postup práce naplánujeme, zhodnotíme rizika (práce u silnice, elektrické vedení v blízkosti, staticky nestabilní strom nebo části koruny...) a vymezíme zóny, kam je možné shazovat větve. Dále zajistíme místo před vstupem osob. Teprve poté přichází na řadu vlastní práce.
Obvykle se postupuje tak, že se ukotví pracovní lano na bezpečný vysoký bod v koruně stromu. Na něm se stromolezec během práce pohybuje. Nejdříve odstraníme větve, které by při postupném kácení kmene překážely. Větve, které není možné odřezat a nechat volně spadnout, spouštíme a směrujeme pomocí kladek a pomocných lan. Poté postupně odřezáváme kmen a podle potřeby buď spouštíme, nebo necháme volně spadnout na zem.

Pozor! Ne vždy můžete pokácet strom na vlastním pozemku jen tak.


Ž
ádost o povolení kácení dřevin
  

naleznete zde.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky