Ořez koruny stromů - Extrémní dřevorubci - Žvátora Karel

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby
 

Ořez koruny stromu

 

Provádíme různé typy ořezů pomocí stromolezecké techniky.

Zásahy v koruně stromu provádíme především z bezpečnostních důvodů. Může hrozit nebezpečí pádu narušených větví na rušnou ulici, nebo nějaká prosychající větev roste nízko nad střechou apod. Při posuzování koruny stromu je potřeba věnovat velkou pozornost především suchým, prosychajícím nebo nalomeným větvím. Suché větve ztrácí rychle svoji pevnost a snadněji se lámou.

U starých stromů, zvláště pokud jsou oslabené (hniloba, nespecifické prosychání...), se často provádí obvodová redukce koruny, aby se stromu staticky „odlehčilo“. To znamená, že se odstraní větve, které zatěžují kosterní větve. Při tomto zásahu by se neměly odřezávat kosterní a silné větve stromu! Vzniklé rány jsou totiž vstupní branou pro houbové patogeny, hrozí statické narušení sousedních větví stromu nebo změna statických poměrů v koruně, na kterou strom vzhledem ke svému stáří už nemůže reagovat.
Ostatní důvody k odstranění větví můžou být estetické (úprava tvaru koruny stromu) či ryze praktické (větve stíní tam, kde nechceme).

Postup práce je podobný jako při postupném kácení. Pouze se oproti postupnému kácení využívají šetrnější prostředky, aby se strom co nejméně poškodil. Vše je nutné naplánovat, zhodnotit rizika a zajistit pracoviště před vstupem osob. Poté do koruny stromu ukotvíme pracovní lano. Větve, které není možné shodit přímo na zem, spouštíme pomocí kladek a pomocných lan do bezpečného prostoru.

Provádíme také řez ovocných stromů.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky